Reflektioner kring IFOUS-projketet digitaliseringen i skolan – juni 2015

Jag har inte den rollen och då inte heller den kunskapsnivån att jag kan berätta om allt vad som har hänt med IKT-utvecklingen i Huddinge kommun sedan vi gick med i Digitalisering i skolan. Däremot kan jag berätta om vad jag tror, från min sidohorisont, jag kan se händer i våra verksamheter i allmänhet och referera en del från mina samtal med de skolor som är med i projektet och även från vad jag bett dem tecknat ned.

Vad säger LIKA?

I kommunen har digitaliseringen i skolan tagit fart men är spretig till sin karaktär. Samtliga skolor har gjort självvärderingen LIKA och den illustrerar spretigheten. Det finns skolor som tycker de är bra nära att ha kommit i mål (enligt frågebatteriet i LIKA) med infrastruktur, kompetens och användning. Det område där det finns mest kvar att göra tycks vara ledning och där är det främsta förbättringsområdet att ta fram tydliga och utvärderingsbara mål för skolornas IKT-användande. Projektets två skolor – (beskrivningen bygger på en enkel färgsättning av resultatnivåer) – har hög totalnivå men ser olika på sin nuvarande situation. Skola 1 är mycket nöjda med infrastruktur och har kommit långt med pedagogernas kompetens. Kvar att arbeta med är ledning och användningsfrekvensen av digitala verktyg i verksamheten. Skola 2 har kvar att jobba mer med ledningsfrågorna i sammanhanget. I övrigt är man nästan framme.

ELIT

Från mitt perspektiv tänker jag att de båda skolorna har visat stort intresse för och under en längre tid arbetat seriöst med digitalisering i skolan. De ligger tillsammans med ett par skolor till i kommunen i spetsen för den digitala utvecklingen. Dessa skolor har också det gemensamt att de haft ett antal lärare med i kommunens utbildningssatsning ”ELIT”, vilket ska utläsas entreprenöriellt lärande och IT. Denna utbildning syftar till att lärarna i sin planering har ett entreprenöriellt perspektiv och till denna planering ska de kontinuerligt knyta digitalisering. Att vi tidigt har gått in med en utbildning som sätter innehållet först och kompletterar med adekvat IT-stöd, har gjort att ett nu relativt stort antal lärare – fler än 150 – inte har hamnat i ”appträsket” – vi har väldigt många iPads i Huddinge. Dessa lärare börjar inte leta pedagogiken i tekniken, utan hur tekniken kan stärka och utveckla pedagogiken.

IFOUS = forskning om digitalisering

Projektet Digitalisering i skolan har från början för mig i första hand varit ett sätt att knyta skolans digitalisering till forskning och följa vad det kan innebära.  Detta stärks av resonemang från skolledare och lärare knutna till projektet; där lyfts knepighet med tidssättning, till exempel att looparna kommer med väldigt kort framförhållning och vissa andra – kanske forskningsspråklig ovana – svårigheter att greppa looparna. Å andra sidan är man – efter initiala tveksamheter – nöjda över den vetenskapliga kopplingen, materialet (filmer och texter) till looparna och att arbetslagen fått incitament att föra utvecklande diskussioner. Det finns förändringspotential för pedagogerna och deras undervisning genom att de förväntas diskutera och arbeta med utmaningar av det slag som projektet ger.

IT-planer

Jag har tagit del av båda projektskolornas IT-handlingsplan eller motsvarande och man har tydligt ställda ambitioner vad gäller IT i undervisningen. Båda skolorna förutsätter 1:1 från åk 4 och 2:1 före det. Man arbetar huvudsakligen med iPads för elever och pedagoger. Det finns också redan nu på skolorna möjligheter för pedagoger och elever att dela dokument – ehuru inte huvudmannen har varit involverad i dessa beslut… – via Dropbox, Showbie eller Google Drive. Detta kommer att justeras upp till kommande höst då vi brett erbjuder Google Apps for Education till kommunens skolor.

iTunesU

Ett gryende – nåja en skola i Huddinge har fler än 100 kurser där – intresse finns för att skapa kursbibliotek i iTunesU. Fyra skolor går i höst igång med större eller mindre satsningar på att skapa kursbibliotek i iTunesU. Delar av kursbiblioteken riktas till elever och andra till lärare. Jag kommer att samla dem till våren för att inför kommande läsår jobba fram en tydlig(are) gemensam kommunal struktur. Syftet är att få till en kommunkursdatabas som kan användas av alla lärare – och indirekt elever – i kommunen. Det blir också ett viktigt och kollegialt utvecklande uppdrag för lärare att träffas för att diskutera kurserna och kvalitetssäkra dem gemensamt. Vi är inte där men det känns kul att det är fler som är på. Jag har försiktigt försökt lobba för denna utveckling – man kanske kan få slut på diskussionen om brist på planeringstid om kursutbud finns färdigt och rektor riktar resurserna dit? Är detta en del av IFOUS-projektet? Nä, men det är ett av många spår vi går i Huddinge och en viktigt del av de möjligheter som finns i digitaliseringens spår.

Spridningsproblem

Det som för närvarande är den knepigaste frågan för mig relativt projektet är spridningsproblematiken. Ett projekt på två grundskolor av 24 är inte så mycket och på de skolorna var sitt arbetslag. När jag pratar med företrädare för våra två projektskolor förstår jag att de arbetar med delning inom skolan och vi har några idéer om spridning på bredare basis = kommunens rektorer. Bland annat kommer skolorna att delta med var sin presentation om sina erfarenheter på vår interna dela-mässa: Huddinge visar. Jag tror att jag är på väg att hitta ett ytterligare sammanhang för detta när jag under höstterminen tänker vi ska göra en ytterligare uppföljning av BETT 2015 – vad hände sedan? Det är teoretiskt ett sammanhang om drygt hundra personer, med många skolledare och torde vara ett bra tillfälle att presentera både projektskolornas erfarenheter av att arbeta med loopar kopplade till forskning och – i bästa fall – inslag av forskning på området. Än så länge finns detta endast i mitt huvud, men jag hoppas kunna realisera idén. Det blir i så fall min spridningsräddning för 2015.

Annonser

En tanke på “Reflektioner kring IFOUS-projketet digitaliseringen i skolan – juni 2015

  1. Ping: LIKA – omgång 2 |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s